Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2

1.  Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na:

 • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; zezwolenie PWIS: DECYZJA Nr 2/14/2014 z dnia 06.02.2014r
  – stomatologiczny aparat pantomograficzny + ceph(stacjonarny) typu EXDP – 700 nr: GE1301216 firmy Gendex
  – stomatologiczny aparat do zdjęć punktowych typu Expert DC nr: 3012199 firmy Gendex
 • uruchamianiu pracowni decyzja PWIS – DECYZJA Nr 1/14/2014 z dnia 06.02.2014r

2.  Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

 • dawkomierzy indywidualnych- w ciągu minionych 12 miesięcy zmierzona
 • dawka efektywna Hp(10)z wyniosła: poniżej 0,1 mSv

3.  Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych

Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych, których wyniki dostępne są w protokole z Pomiarów Osłon Stałych w Gabinecie Stomatologicznym – Pracowni RTG. Wyniki tych pomiarów mieszczą się w normie poniżej 0,1 mSv na rok.

Ustawa Prawo Atomowe w sprawie  dawek granicznych promieniowania jonizującego
– dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

 • pracownicy: 20mSv/rok;
 • ogół ludności : 1mSv/rok.

UWAGA:

 • na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność 
w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
 • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.